ISSN 2353-1282

Scientific journal founded by Dairy Industry Innovation Institute Ltd.
and Dairy Cooperative “Mlekpol”

  • Polski
  • English

2013, Volume 1, Number 1

Table of Contents

Mariusz Śliwiński

Centrum Badawczo-Rozwojowe dla branży mleczarskiej
Research and Development Center for the dairy industry

2013 Tom 1, Numer 1, 1 – 5 Pełen tekst artykułu

ARTYKUŁ NAUKOWY RECENZOWANY

Piotr Kołakowski, Marta Kowalska, Joanna Sędrowska-Ćwiek

Mikroflora serów dojrzewających
Microbiota of ripening cheese

2013 Tom 1, Numer 1, 6 – 13 Pełen tekst artykułu

Aleksandra Grześkiewicz

Możliwości zastosowania wysokich ciśnień w technologii potencjalnie probiotycznych mlecznych napojów fermentowanych
Application of high pressure in technology of potentially probiotic milk beverages

2013 Tom 1, Numer 1, 14 – 22 Pełen tekst artykułu

Maciej Gajęcki

Skąd się biorą mikotoksykozy u bydła
Where from cattle's mycotoxicosis get

2013 Tom 1, Numer 1, 23 – 26 Pełen tekst artykułu

Andrzej Babuchowski

Organizacja badań w Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020
The organization of the scientific research in the European Union in the framework of the financial perspectives for years 2014-2020

2013 Tom 1, Numer 1, 27 – 31 Pełen tekst artykułu

Lech Michalczuk

Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu spożywczego w świetle badań foresightowych
Perspectives for development of Polish food industry based on foresight studies

2013 Tom 1, Numer 1, 32 – 36 Pełen tekst artykułu

Anna Gątarska

Innowacyjne produkty mleczarskie a znaczenie analizy sensorycznej w kształtowaniu jakości
The innovative milk products and the meaning of the sensory analysis in the quality formation

2013 Tom 1, Numer 1, 37 – 39 Pełen tekst artykułu

Zygmunt Zander

V Międzynarodowe Sympozjum Rozpyłowego Suszenia Produktów Mleczarskich
5th International Symposium on Spray Dried Dairy Products

2013 Tom 1, Numer 1, 40 – 42 Pełen tekst artykułu