ISSN 2353-1282

Czasopismo naukowe
Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.
i Spółdzielni Mleczarskiej “Mlekpol”

  • Polski
  • English

2016, Tom 4, Numer 1

Spis treści

Barbara Wróblewska, Anna Kaliszewska-Suchodoła

Czy możliwa jest immunoterapia w alergii pokarmowej na białka mleka krowiego?
Oral immunotherapy in cow’s milk protein allergy – is it possible?

2016 Tom 4, Numer 1, 1 – 6 Pełen tekst artykułu

Magdalena Świątek, Mariusz Śliwiński

Analiza biochemicznych wskaźników obróbki termicznej mleka i produktów mleczarskich
Analysis of biochemical indicators of heat treatment of milk and milk products

2016 Tom 4, Numer 1, 7 – 15 Pełen tekst artykułu