ISSN 2353-1282

Czasopismo naukowe
Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.
i Spółdzielni Mleczarskiej “Mlekpol”

  • Polski
  • English

2014, Tom 2, Numer 1

Spis treści

Joanna Matyskieła

Muzeum Mleka w Grajewie - zamierzenia, cele, szanse
Museum of Milk in Grajewo - plans, goals, opportunities

2014 Tom 2, Numer 1, 1 – 3 Pełen tekst artykułu

Iwona Szerszunowicz

Wpływ peptydów bioaktywnych uwalnianych z białek mleka krowiego na układ krwionośny
Effects of bioactive peptides released from cow's milk on cardiovascular system

2014 Tom 2, Numer 1, 4 – 12 Pełen tekst artykułu

Sabina Galus, Mariusz Śliwiński

Filmy i powłoki ochronne do serów
Protective films and coating to cheeses

2014 Tom 2, Numer 1, 13 – 17 Pełen tekst artykułu

Zygmunt Zander, Lidia Zander, Dorota Mickiewicz

Laktoferyna - multipotencjalne białko mleka
Lactoferrin - multipotential milk protein

2014 Tom 2, Numer 1, 18 – 21 Pełen tekst artykułu

Magdalena Gajęcka, Maciej Gajęcki

Czy mikotoksyny mogą być substancjami hamującymi w mleku?
Is mycotoxins can be used as inhibitors in milk?

2014 Tom 2, Numer 1, 22 – 29 Pełen tekst artykułu