ISSN 2353-1282

Czasopismo naukowe
Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.
i Spółdzielni Mleczarskiej “Mlekpol”

  • Polski
  • English

Redakcja

Redaktor naczelny
mgr inż. Mariusz Śliwiński

e-mail: mariusz.sliwinski@iipm.pl
tel.: +48 89 741 96 35

Redaktorzy
dr inż. Jan Rybka
dr inż. Aleksandra Grześkiewicz
dr n.wet. inż. Magdalena Polak-Śliwińska

Adres redakcji:
Innowacyjne Mleczarstwo
Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.

ul. Kormoranów 1, 11-700 Mrągowo
e-mail: mariusz.sliwinski@iipm.pl
tel.: +48 89 741 96 35

Wydawca:
Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.
ul. Kormoranów 1, 11–700 Mrągowo

ISSN 2353-1282