ISSN 2353-1282

Czasopismo naukowe
Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.
i Spółdzielni Mleczarskiej “Mlekpol”

  • Polski
  • English

Rada programowa

Prof. dr hab. Andrzej Babuchowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Artur Bartkowiak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inż. Edmund Borawski
Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie

Prof. dr hab. Maciej Gajęcki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Piotr Kołakowski
Danisco Poland Sp. z o.o.

Prof. dr hab. Lech Michalczuk
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Prof. dr hab. Mariusz Piskuła
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Dr inż. Aleksander Surażyński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Mgr inż. Tadeusz Szczęsny
Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o., Mrągowo

Prof. dr hab. Lidia Wądołowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Zygmunt Zander
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie