ISSN 2353-1282

Scientific journal founded by Dairy Industry Innovation Institute Ltd.
and Dairy Cooperative “Mlekpol”

  • Polski
  • English

2015, Volume 3, Number 1

Table of Contents

Maciej Gajęcki, Magdalena Gajęcka

Bezpieczeństwo żywnościowe
Food security

2015 Tom 3, Numer 1, 1 – 5 Pełen tekst artykułu

Włodzimierz Bednarski, Natalia Kordala

Charakterystyka sacharydów mleka oraz możliwości ich enzymatycznej modyfikacji - aspekty technologiczne i żywieniowe
Characteristics and enzymatic modification of milk saccharides - technological and nutritional aspects

2015 Tom 3, Numer 1, 6 – 9 Pełen tekst artykułu

Włodzimierz Bednarski, Zygmunt Zander, Natalia Kordala

Charakterystyka technologicznych uwarunkowań zmian cech organoleptycznych mleka bezlaktozowego
Characteristics of technological aspects of changes in sensory experience of lactose-free milk

2015 Tom 3, Numer 1, 10 - 13 Pełen tekst artykułu